อาคารที่สูงที่สุดในโลกเปิดขึ้น  • 2019-05-22
  • แหล่ง:เว็บไซต์การจัดอันดับเครือข่ายการพนันในประเทศไทย

<p> ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ana Marin </p>

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ ๆ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ana Marin

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ ๆ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ana Marin

ปิด
1/18
<p> มุมมองทางอากาศของ Burj Dubai มีให้เห็นในดูไบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2009 REUTERS / Matthias Seifert </p>

มุมมองทางอากาศของ Burj Dubai มีให้เห็นในดูไบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2009 REUTERS / Matthias Seifert

มุมมองทางอากาศของ Burj Dubai มีให้เห็นในดูไบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2009 REUTERS / Matthias Seifert

ปิด
2/18
<p> ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2553 REUTERS / Ana Marin </p>

ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ana Marin

ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ana Marin

ปิด
3/18
<p> ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ปิด
4/18
<p> ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ปิด
5/18
<p> ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกมองเห็นได้ในดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกมองเห็นได้ในดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกมองเห็นได้ในดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ปิด
6/18
<p> ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Matthias Seifert </p>

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ ๆ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Matthias Seifert

ดอกไม้ไฟระเบิดรอบ ๆ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Matthias Seifert

ปิด
7/18
<p> มุมมองทั่วไปของ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

มุมมองทั่วไปของ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ดูไบในวันที่ 3 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

มุมมองทั่วไปของ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ดูไบในวันที่ 3 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ปิด
8/18
<p> Burj Dubai หอคอยที่สูงที่สุดในโลกมีให้เห็นในพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Matthias Seifert </p>

Burj Dubai เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในช่วงพิธีเปิดที่ดูไบวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Matthias Seifert

Burj Dubai เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในช่วงพิธีเปิดที่ดูไบวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Matthias Seifert

ปิด
9/18
<p> ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Mosab Omar </p>

หอคอย Burj Dubai ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Mosab Omar

หอคอย Burj Dubai ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Mosab Omar

ปิด
10/18
<p> ตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Mosab Omar </p>

หอคอย Burj Dubai ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Mosab Omar

หอคอย Burj Dubai ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกติดไฟด้วยแสงเลเซอร์ในระหว่างพิธีเปิดที่ดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Mosab Omar

ปิด
11/18
<p> มุมมองจากหอสังเกตการณ์ตั้งอยู่บนชั้น 124 ของอาคารเบิร์จดูไบแสดงเงาที่หอคอยในเมืองดูไบด้านล่าง 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

มุมมองจากหอสังเกตการณ์ตั้งอยู่บนชั้นที่ 124 ของอาคารเบิร์จดูไบแสดงเงาที่หอคอยในเมืองดูไบด้านล่าง 4 มกราคม 2010 ผู้อ่าน / Ahmed Jadallah

มุมมองจากหอสังเกตการณ์ตั้งอยู่บนชั้นที่ 124 ของอาคารเบิร์จดูไบแสดงเงาที่หอคอยในเมืองดูไบด้านล่าง 4 มกราคม 2010 ผู้อ่าน / Ahmed Jadallah

ปิด
12/18
<p> หอคอย Burj Dubai ที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่บนถนน Sheikh Zayed ในดูไบ 22 กรกฎาคม 2550 REUTERS / Jumana ElHeloueh </p>

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก Burj Dubai ตั้งอยู่บนถนน Sheikh Zayed ในดูไบ 22 กรกฎาคม 2550 REUTERS / Jumana ElHeloueh

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก Burj Dubai ตั้งอยู่บนถนน Sheikh Zayed ในดูไบ 22 กรกฎาคม 2550 REUTERS / Jumana ElHeloueh

ปิด
13/18
<p> แรงงานอินเดียทำงานที่ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2009 REUTERS / Mosab Omar </p>

แรงงานอินเดียทำงานที่ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ดูไบในวันที่ 14 ธันวาคม 2009 REUTERS / Mosab Omar

แรงงานอินเดียทำงานที่ Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ดูไบในวันที่ 14 ธันวาคม 2009 REUTERS / Mosab Omar

ปิด
14/18
<p> ตึกระฟ้าเบิร์จดูไบขึ้นในดูไบ 8 พฤศจิกายน 2550 REUTERS / Steve Crisp </p>

ตึกระฟ้าเบิร์จดูไบขึ้นในดูไบ 8 พฤศจิกายน 2550 REUTERS / Steve Crisp

ตึกระฟ้าเบิร์จดูไบขึ้นในดูไบ 8 พฤศจิกายน 2550 REUTERS / Steve Crisp

ปิด
15/18
<p> ผู้หญิงเอมิเรตส์มองดูกล้องส่องทางไกลที่หอสังเกตการณ์บนชั้น 124 ของหอคอย Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

หญิงชาวเอมิเรตส์มองดูกล้องส่องทางไกลที่หอสังเกตการณ์บนชั้นที่ 124 ของตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

หญิงชาวเอมิเรตส์มองดูกล้องส่องทางไกลที่หอสังเกตการณ์บนชั้นที่ 124 ของตึกเบิร์จดูไบซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ปิด
16/18
<p> สมาชิกของสื่อเฝ้าดูกล้องส่องทางไกลอิเล็กทรอนิคส์ตั้งอยู่ที่หอสังเกตการณ์บนชั้น 124 ของหอคอย Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

สมาชิกของสื่อเฝ้าดูกล้องส่องทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งขึ้นที่หอสังเกตการณ์บนชั้น 124 ของหอคอย Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

สมาชิกของสื่อเฝ้าดูกล้องส่องทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งขึ้นที่หอสังเกตการณ์บนชั้น 124 ของหอคอย Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในดูไบ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ปิด
17/18
<p> กลุ่มเอมิเรตส์เดินผ่านหอคอย Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในวันเปิดทำการ ณ เมืองดูไบในวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah </p>

กลุ่มเอมิเรตส์เดินผ่านหอคอย Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในวันเปิดทำการ ณ เมืองดูไบวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

กลุ่มเอมิเรตส์เดินผ่านหอคอย Burj Dubai ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกในวันเปิดทำการ ณ เมืองดูไบวันที่ 4 มกราคม 2010 REUTERS / Ahmed Jadallah

ปิด
18/18
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม