ทะเลเดดซีกำลังหดตัว  • 2019-05-22
  • แหล่ง:เว็บไซต์การจัดอันดับเครือข่ายการพนันในประเทศไทย

<p> มีแหล่งน้ำอยู่ทางชายฝั่งทางใต้ของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2010 ระดับน้ำทะเลเดดซียังคงลดลงใกล้กับสามฟุตต่อปี REUTERS / Ali Jarekji </p>

มีแหล่งน้ำอยู่ทางชายฝั่งทางใต้ของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ระดับน้ำทะเลเดดซียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบสามฟุตต่อปี REUTERS / Ali Jarekji

มีแหล่งน้ำอยู่ทางชายฝั่งทางใต้ของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ระดับน้ำทะเลเดดซียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบสามฟุตต่อปี REUTERS / Ali Jarekji

ปิด
1/19
<p> มุมมองของทะเลเดดซีวันที่ 12 มกราคม 2010 REUTERS / Ali Jarekji </p>

มุมมองของทะเลเดดซี, 12 มกราคม 2010 REUTERS / Ali Jarekji

มุมมองของทะเลเดดซี, 12 มกราคม 2010 REUTERS / Ali Jarekji

ปิด
2/19
<p> เด็กชายชาวยิวที่มีออร์โธด็อกซ์เดินเข้าไปในทะเลเดดซีใกล้กับ Ein Gedi, 9 สิงหาคม 2550 REUTERS / Yannis Behrakis </p>

เด็กชายชาวยิวออร์โธด็อกซ์ตัวน้อยเดินเข้าไปในทะเลเดดซีใกล้ Ein Gedi, 9 สิงหาคม 2550 REUTERS / Yannis Behrakis

เด็กชายชาวยิวออร์โธด็อกซ์ตัวน้อยเดินเข้าไปในทะเลเดดซีใกล้ Ein Gedi, 9 สิงหาคม 2550 REUTERS / Yannis Behrakis

ปิด
3/19
<p> มีเมฆปรากฏเหนือทะเลเดดซีทางเหนือของ Ein Gedi, 22 กุมภาพันธ์ 2009 REUTERS / Yannis Behrakis </p>

มีเมฆอยู่เหนือทะเลเดดซีทางเหนือของ Ein Gedi, 22 กุมภาพันธ์ 2009 REUTERS / Yannis Behrakis

มีเมฆอยู่เหนือทะเลเดดซีทางเหนือของ Ein Gedi, 22 กุมภาพันธ์ 2009 REUTERS / Yannis Behrakis

ปิด
4/19
<p> ชาวเบดูอินชาวจอร์แดนเดินไปพร้อมกับปศุสัตว์ของเขาถัดจากแอ่งน้ำที่ปรากฏอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2010 REUTERS / Ali Jarekji </p>

ชาวเบดูอินชาวจอร์แดนเดินไปพร้อมกับปศุสัตว์ของเขาถัดจากช่องระบายน้ำที่ปรากฏอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2010 REUTERS / Ali Jarekji

ชาวเบดูอินชาวจอร์แดนเดินไปพร้อมกับปศุสัตว์ของเขาถัดจากช่องระบายน้ำที่ปรากฏอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2010 REUTERS / Ali Jarekji

ปิด
5/19
<p> อ่างระเหยจะเห็นได้ในทะเลเดดซีตอนใต้, วันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner </p>

มีการระเหยของแอ่งในทะเลเดดซีตอนใต้, วันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner

มีการระเหยของแอ่งในทะเลเดดซีตอนใต้, วันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner

ปิด
6/19
<p> ทหารอิสราเอลเดินไปในน้ำ ณ จุดนัดพบระหว่างแม่น้ำจอร์แดนและทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 REUTERS / Ronen Zvulun </p>

ทหารอิสราเอลคนหนึ่งเดินไปในน้ำ ณ จุดนัดพบระหว่างแม่น้ำจอร์แดนและทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 REUTERS / Ronen Zvulun

ทหารอิสราเอลคนหนึ่งเดินไปในน้ำ ณ จุดนัดพบระหว่างแม่น้ำจอร์แดนและทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 REUTERS / Ronen Zvulun

ปิด
7/19
<p> ชายชาวยิวออร์โธด็อกซ์ที่ลอยอยู่ในทะเลเดดซี 8 ธันวาคม 2551 REUTERS / Gil Cohen Magen </p>

ชายชาวยิวออร์โธด็อกซ์ที่ลอยอยู่ในทะเลเดดซี 8 ธันวาคม 2551 REUTERS / Gil Cohen Magen

ชายชาวยิวออร์โธด็อกซ์ที่ลอยอยู่ในทะเลเดดซี 8 ธันวาคม 2551 REUTERS / Gil Cohen Magen

ปิด
8/19
<p> กิ่งไม้ที่แห้งถูกปกคลุมด้วยเกลือในทะเลเดดซีวันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner </p>

กิ่งไม้ที่แห้งถูกปกคลุมด้วยเกลือในทะเลเดดซีวันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner

กิ่งไม้ที่แห้งถูกปกคลุมด้วยเกลือในทะเลเดดซีวันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner

ปิด
9/19
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่ในทะเลเดดซีใน Ein Bokeq, 27 พฤศจิกายน 2551 REUTERS / Eliana Aponte </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่ในทะเลเดดซีใน Ein Bokeq, 27 พฤศจิกายน 2551 REUTERS / Eliana Aponte

ผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่ในทะเลเดดซีใน Ein Bokeq, 27 พฤศจิกายน 2551 REUTERS / Eliana Aponte

ปิด
10/19
<p> รถปราบดินถูกพบที่โรงงานแมกนีเซียมใกล้ทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner </p>

รถปราบดินถูกพบที่โรงงานแมกนีเซียมใกล้ทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2008 REUTERS / Baz Ratner

รถปราบดินถูกพบที่โรงงานแมกนีเซียมใกล้ทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2008 REUTERS / Baz Ratner

ปิด
11/19
<p> รั้วถูกปกคลุมด้วยเกลือบนชายฝั่งทะเลเดดซีใกล้กับ Ein Gedi, 8 ธันวาคม 2008 REUTERS / Gil Cohen Magen </p>

รั้วถูกปกคลุมไปด้วยเกลือบนชายฝั่งของทะเลเดดซีใกล้กับ Ein Gedi, 8 ธันวาคม 2008 REUTERS / Gil Cohen Magen

รั้วถูกปกคลุมไปด้วยเกลือบนชายฝั่งของทะเลเดดซีใกล้กับ Ein Gedi, 8 ธันวาคม 2008 REUTERS / Gil Cohen Magen

ปิด
12/19
<p> นกกระสาดำที่ตายแล้วถูกปกคลุมด้วยเกลือบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2008 REUTERS / Baz Ratner </p>

นกกระสาตายถูกปกคลุมไปด้วยเกลือบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลเดดซี, 16 ธันวาคม 2008 REUTERS / Baz Ratner

นกกระสาตายถูกปกคลุมไปด้วยเกลือบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลเดดซี, 16 ธันวาคม 2008 REUTERS / Baz Ratner

ปิด
13/19
<p> รูปปั้นที่ทำจากหินมีให้เห็นที่ชายฝั่งทะเลเดดซี 27 พฤศจิกายน 2551 REUTERS / Eliana Aponte </p>

รูปปั้นที่ทำจากหินจะเห็นบนชายฝั่งของทะเลเดดซี, 27 พฤศจิกายน 2008 REUTERS / Eliana Aponte

รูปปั้นที่ทำจากหินจะเห็นบนชายฝั่งของทะเลเดดซี, 27 พฤศจิกายน 2008 REUTERS / Eliana Aponte

ปิด
14/19
<p> เด็ก ๆ อาบน้ำบนชายฝั่งของทะเลเดดซีตอนเหนือวันที่ 18 มีนาคม 2009 REUTERS / Ammar Awad </p>

เด็กชายอาบน้ำบนชายฝั่งของทะเลเดดซีตอนเหนือวันที่ 18 มีนาคม 2552 REUTERS / Ammar Awad

เด็กชายอาบน้ำบนชายฝั่งของทะเลเดดซีตอนเหนือวันที่ 18 มีนาคม 2552 REUTERS / Ammar Awad

ปิด
15/19
<p> พืชถูกพบบนชายฝั่งที่แห้งแล้งของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2008 REUTERS / Baz Ratner </p>

พืชถูกพบบนชายฝั่งที่แห้งแล้งของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner

พืชถูกพบบนชายฝั่งที่แห้งแล้งของทะเลเดดซีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 REUTERS / Baz Ratner

ปิด
16/19
<p> นักท่องเที่ยวนั่งบนเก้าอี้ในทะเลเดดซีวันที่ 17 มีนาคม 2009 REUTERS / Darren Whiteside </p>

นักท่องเที่ยวนั่งบนเก้าอี้ในทะเลเดดซีวันที่ 17 มีนาคม 2009 REUTERS / Darren Whiteside

นักท่องเที่ยวนั่งบนเก้าอี้ในทะเลเดดซีวันที่ 17 มีนาคม 2009 REUTERS / Darren Whiteside

ปิด
17/19
<p> ร่มชายหาดอยู่บนชายฝั่งของทะเลเดดซีใน Ein Gedi, 22 กุมภาพันธ์ 2009 REUTERS / Yannis Behrakis </p>

ร่มชายหาดอยู่บนชายฝั่งของทะเลเดดซีใน Ein Gedi, 22 กุมภาพันธ์ 2009 REUTERS / Yannis Behrakis

ร่มชายหาดอยู่บนชายฝั่งของทะเลเดดซีใน Ein Gedi, 22 กุมภาพันธ์ 2009 REUTERS / Yannis Behrakis

ปิด
18/19
<p> Ibex ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งของทะเลเดดซีตอนเหนือวันที่ 17 มีนาคม 2009 REUTERS / Darren Whiteside </p>

Ibex ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งของทะเลเดดซีตอนเหนือวันที่ 17 มีนาคม 2009 REUTERS / Darren Whiteside

Ibex ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งของทะเลเดดซีตอนเหนือวันที่ 17 มีนาคม 2009 REUTERS / Darren Whiteside

ปิด
19/19
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม